EU:n tulli- ja veroalue | Varastot euroopassa


EU-maat ja niiden alueet kuuluu EU:n tullialueeseen kuuluu EU:n veroalueseen
Alankomaat (Euroopassa sijaitsevat alueet) kyllä kyllä
Belgia kyllä kyllä
Bulgaria kyllä kyllä
Espanja kyllä kyllä
-- Kanariansaaret kyllä ei
-- Ceuta ja Melilla ei ei
Irlanti kyllä kyllä
Italia kyllä kyllä
-- Livigno ja Campione d'Italia ei ei
-- Lugano-järven Italialle kuuluvat vesialueet ei ei
Itävalta kyllä kyllä
Kreikka kyllä kyllä
-- Agio Óros kyllä ei
Kroatia kyllä kyllä
Kypros kyllä kyllä
-- Kyproksen pohjoisosa ei ei
Latvia kyllä kyllä
Liettua kyllä kyllä
Luxemburg kyllä kyllä
Malta kyllä kyllä
Portugali kyllä kyllä
Puola kyllä kyllä
Ranska kyllä kyllä
-- merentakaiset departementit Guadeloupe, Ranskan Guyana, Martinique, Reunion, Mayotte kyllä ei
-- muut merentakaiset alueet Saint Pierre-et-Miquelon sekä Uusi Kaledonia, Wallis ja Futunasaaret, Ranskan Polynesia, Ranskan territoriot Australaasiassa ja Etelämantereella ei ei
Romania kyllä kyllä
Ruotsi kyllä kyllä
Saksa kyllä kyllä
-- Helgoland ja Büsingen ei ei
Slovakia kyllä kyllä
Slovenia kyllä kyllä
Suomi kyllä kyllä
-- Ahvenanmaa kyllä ei
Tanska kyllä kyllä
Tšekki kyllä kyllä
Unkari kyllä kyllä
Viro kyllä kyllä
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta kyllä kyllä
-- Gibraltar ei ei
EU:n ulkopuoliset valtiot ja alueet kuuluu EU:n tullialueeseen kuuluu EU:n veroalueeseen
Färsaaret ei ei
Grönlanti ei ei
Kanaalisaaret kyllä ei
Mansaari kyllä Ks. °) ja ºº)
Monaco kyllä Ks. °) ja °º)
Vatikaani ei ei
EU:n ulkopuoliset valtiot ja alueet muodostaa tulliliiton EU:n kanssa kuuluu EU:n veroalueeseen
Andorra *) kyllä (nimikeryhmien 25-97 osalta) ei
San Marino **) kyllä (paitsi nimikeryhmät 72 ja 73) kuuluu valmisteveroalueeseenºº) ; ei kuulu arvonlisäveroalueeseen
Turkki ***) kyllä ei

 

 

Yhteisön tullialue on määritelty TK 4 artiklassa.

*) EY ja Andorra ovat muodostaneet vuonna 1990 tulliliiton, joka koskee harmonoidun järjestelmän (HS) 25-97 ryhmään kuuluvien tavaroiden kauppaa. Yhteisön passitusmenettely ulotettiin koskemaan näiden tavaroiden kauppaa vuonna 1996. HS:n 1-24 ryhmään kuuluvien tavaroiden vienti ja tuonti rinnastetaan edelleen yhteisön ulkopuolisten maiden vientiin ja tuontiin.

**) EY ja San Marino tekivät vuonna 1992 väliaikaisen sopimuksen kaupasta ja tulliliitosta. Tulliliitto koskee yhteisen tullitariffin 1-97 ryhmään kuuluvia tavaroita lukuun ottamatta HS:n 72 ja 73 kuuluvia tuotteita, jotka kuuluvat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan (ns. EHTY-tuotteet). Yhteisön ja San Marinon välisiin tavarakuljetuksiin sovellettavat säännöt on sovittu ETY-San Marino-yhteistyökomiteassa vuonna 1992.

***) EY ja Turkki ovat muodostaneet tulliliiton, joka tuli kokonaisuudessaan voimaan vuonna 1996. Tulliliitto koskee kaikkia muita paitsi perusmaataloustuotteita sekä tuotteita, jotka kuuluvat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan.

°) Neuvoston direktiivin 2006/112/EY (Alv-direktiivi) 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että Monacon ruhtinaskunnan Ranskan kanssa, Mansaaren Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sekä Yhdistyneen kuningaskunnan Akrotirista ja Dhekeliasta Kyproksen kanssa tekemien yleissopimusten ja sopimusten perusteella Monacon ruhtinaskuntaa, Mansaarta ja Yhdistyneen kuningaskunnan suvereniteettiin kuuluvia Akrotirin ja Dhekelian tukikohta-alueita ei pidetä tätä direktiiviä sovellettaessa kolmansina maina. Kuitenkin 7 artiklan 2. kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että liiketoimia, joiden lähtö- tai määräpaikka on:

  • Monacon ruhtinaskunnassa, kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Ranskassa,
  • Mansaarella, kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tai
  • Yhdistyneen kuningaskunnan suvereniteettiin kuuluvilla Akrotirin ja Dhekelian tukikohta-alueilla, kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Kyproksessa.

°°) Neuvoston direktiivin 92/12/ETY (järjestelmädirektiivi) 2 artiklan 4. kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että liiketoimia, joiden lähtö- tai määräpaikka on:

  • Monacon ruhtinaskunta, kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Ranskan tasavalta,
  • Jungholz ja Mittelberg (Kleines Walsertal), kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Saksan liittotasavalta,
  • Mansaari, kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt kuningaskunta,
  • San Marino, kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Italian tasavalta.

 

Lähde: https://tulli.fi/tietoa-tullista/tullin-toiminta/eu-n-tulli-ja-veroalue